Risale-i Nur Külliyatına Eleştirel Bir Yaklaşım
  • Mustafa Gök
  • Yayınevi: Süleymaniye Vakfı Yayınları

Fiyat: 20,0 TL
30,0 TL

Adet:


Risale-i Nur Külliyatına Eleştirel Bir Yaklaşım Mustafa Gök

Müntesipleri tarafından beşerüstü bir eser olarak algılanan ve Allah tarafından yazdırıldığına inanılan Nur Risaleleri’ninetraflı bir şekilde ele alındığı bu araştırmanın, alanında önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz.
Bu eseri yayımlamaktaki amacımız, herhangi bir kişi ya da kesimi rencide etmek değil, bu güne kadar eksik bırakılan, öncelikle kendi talebelerinin yapması gereken amaçeşitli mülahazalarla yapılmamış olan bir çalışmayı okurla buluşturarak Risale-i Nur’un Kuran ve Sünnet’e arzı konusunda bir adım daha atmak, böylece bu konuda yapılacak yeni çalışmalara zemin hazırlamaktır.


Önemli bir yekûn tutan Şiîlikmotifleri, Allah tarafından yazdırıldığı konusundaki sürekli vurgu, ayetlerin tahrifi noktasına varan ebced hesapları; Hz. Peygamber, Hz. Ali, A. Geylani ve çeşitli dinî şahsiyetler üzerinden kurulan zoraki meşrulaştırma çabaları, dayanak olarak ileri sürülen zayıf ve uydurma hadisler, kimi iddiaların onaylatılmasında kullanılan rüyalar, keramet ve tokatlar(musibetler) okunduğunda, Risale-i Nur’un,Kuran ve Sünnet ile bağdaşmayan birtakım hususları içerdiği anlaşılmaktadır.Bu husustabir kısım örnekler bu çalışmada sunulmuş olup, daha derinlemesine bilgi sahibi olmak için okuyucuların, Sikke-i Tasdik-iGaybîbaşta olmak üzere,Nur Risaleleri’ni dikkat ve sabırla okumasını tavsiye ediyoruz.

Şu an müşteri yorumu bulunmamakta.

Sadece kayıtlı üyeler yprum gönderebilir.